ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[งานวิจัย(ผู้บริหาร)] การพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
การพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดคนึง แก้ววี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 832 ครั้ง
2
[งานวิจัย(ผู้บริหาร)] การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวสุดคนึง แก้ววี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1124 ครั้ง
3
[โครงการ] น้ำพุ
น้ำพุ
ชื่อผู้แต่ง : ประสิิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 277 ครั้ง
4
[สิ่งประดิษฐ์] เก้าอี้อัจฉริยะ
เก้าอี้อัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 364 ครั้ง
5
[โครงการ] หลอดประหยัดพลังงาน
หลอดไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้แต่ง : นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 323 ครั้ง
6
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องปลอกไข่
เครื่องปลอกไข่
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 301 ครั้ง
7
[สิ่งประดิษฐ์] ชุดฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์
ชุดฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 253 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องสาธิตอุปกรณ์ปลูกข้าว
เครื่องสาธิตอุปกรณ์ปลูกข้าว
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 378 ครั้ง
9
[สิ่งประดิษฐ์] รถจักรยานไฟฟ้า
รถจักรยานไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง : นายพงศธร อาจใหญ่
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 256 ครั้ง
10
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องเก็บเศษหญ้าในสนาม
เครื่องเก็บเศษหญ้าในสนาม
ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 337 ครั้ง
11
[งานวิจัย (นักเรียน)] เครื่องตัดเหล็กแผ่น
เครื่องตัดเหล็กแผ่น
ชื่อผู้แต่ง : นายณัฐดนัย หนูทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 1961 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 11 เรื่อง